Διαβάθμιση

Από The Stelios Files

Η κλίμακα τονικών αντιθέσεων που βρίσκεται σε μία εικόνα. Απαλή διαβάθμιση είναι μία σύντομη διαβάθμιση τόνων όπου η αντίθεση είναι περιορισμένη, ενώ η σκληρή είναι μια μεγάλη διαβάθμιση όπου η αντίθεση είναι μεγάλη.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ