Διάφραγμα

Από The Stelios Files

Άνοιγμα μπροστά ή μέσα στο σύστημα φακών μίας μηχανής που ελέγχει το ποσό του φωτός που φτάνει στο φιλμ (ή τον αισθητήρα στις ψηφιακές μηχανές).

Το μέγεθος του ανοίγματος που σχηματίζει το διάφραγμα υποδηλώνεται από έναν αριθμό f/No. Στους σύγχρονους φακούς αναγράφεται συνήθως μια ακολουθία αριθμών του τύπου f/1.4, f/2, f/2.8,  f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 κ.λπ. Προχωρώντας ένα διάφραγμα ο φακός αφήνει να περάσει το μισό φως απ’ ό,τι το προηγούμενο. Οι “μικροί” αριθμοί αντιπροσωπεύουν ανοικτά διαφράγματα και οι “μεγάλοι” κλειστά.


Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας

Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ