Διάλυση stock

Από The Stelios Files

Αποθήκευση των χημικών σε συγκεντρωμένη μορφή που διαλύεται ακριβώς πριν από τη χρήση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ