Δακτύλιος φλας

Από The Stelios Files

Ηλεκτρονικό φλας σε σχήμα δακτυλίου που περιβάλλει το φακό της μηχανής.

Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται φωτισμός χωρίς σκιές.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ