Γωνία ανακλάσεως

Από The Stelios Files

Η γωνία που δημιουργείται ανάμεσα σε μία ακτίνα φωτός που ανακλάται από μία επιφάνεια και μία φανταστική γραμμή κάθετη στην επιφάνεια.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ