Γραμμική προοπτική

Από The Stelios Files

Σε μία δισδιάστατη εικόνα όπως η φωτογραφία, είναι η σύγκλιση των παράλληλων γραμμών σε σχέση με την απόσταση.

Διαφορετικά σημεία λήψης και φακοί διαφορετικής εστιακής απόστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις γραμμές να συγκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο, δίνοντας διαφορετικές εντυπώσεις του βάθους.

Βλέπε προοπτική.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ