Βάθος πεδίου

Από The Stelios Files
Depth of focus.jpg

Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας.

Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Wikipedia-Βάθος πεδίου