Βάθος εστίασης

Από The Stelios Files
Depth of focus.jpg

Είναι εκείνο το εύρος που μπορεί να μετακινηθεί το επίπεδο του φιλμ ή του αισθητήρα από ένα σημείο ακριβούς εστίασης ενώ το είδωλο παραμένει αποδεκτά εστιασμένο (ευκρινές).

Ο όρος «βάθος εστίασης» χρησιμοποιείται μερικές φορές λανθασμένα για να παραπέμψει στο βάθος πεδίου, που είναι η περιοχή μπροστά από το φακό στην αποδεκτή εστίαση, ενώ το πραγματικό νόημα του βάθους εστίασης αναφέρεται στη ζώνη πίσω από το φακό όπου τοποθετείται το επίπεδο του φιλμ ή του αισθητήρα για να απεικονιστεί το είδωλο του προς φωτογράφιση αντικειμένου.

Οι ίδιοι παράγοντες που καθορίζουν το βάθος πεδίου καθορίζουν επίσης το βάθος της εστίασης, αλλά αυτοί οι παράγοντες μπορούν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι έχουν σε βάθος πεδίου. Και το βάθος εστίασης και βάθους πεδίου αυξάνουν με μικρότερα διαφράγματα. Για μακρινά θέματα (εκτός των ορίων της μακροφωτογραφίας) και με δεδομένο ένα σταθερό άνοιγμα διαφράγματος , το βάθος της εστίασης δεν έχει ευαισθησία στην εστιακή απόσταση και την απόσταση του αντικειμένου. Στην μακροφωτογραφία όμως, το βάθος εστίασης αυξάνεται με μεγαλύτερο εστιακό μήκος ή και με μικρότερη απόσταση του αντικειμένου, ενώ αντίθετα το βάθος πεδίου μειώνεται.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Wikipedia-Depth of focus