Αχρωματικό

Από The Stelios Files

Ένα σύστημα φακών που μπορεί να φέρει δύο βασικά χρώματα του φάσματος σε ένα κοινό σημείο εστίασης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ