Ενέργειες

Αχρωματικό

Από The Stelios Files

Ένα σύστημα φακών που μπορεί να φέρει δύο βασικά χρώματα του φάσματος σε ένα κοινό σημείο εστίασης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ