Αρνητικό

Από The Stelios Files

Εμφανισμένη φωτογραφική εικόνα όπου οι τόνοι του θέματος είναι αντιστρεπτοί και κάθε χρώμα στην έγχρωμη φωτογραφία αναπαρίσταται από το συμπληρωματικό του.

Είναι το προϊόν της έκθεσης και της εμφάνισης συνήθως πάνω σε μία διαφανή βάση, έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μίας θετικής εικόνας.


Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ