Αποχρωματικός φακός

Από The Stelios Files

Διορθωμένος από τη χρωματική εκτροπή, για τα τρία προσθετικά βασικά χρώματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ