Αποκλίνων φακός

Από The Stelios Files

Φακός που προκαλεί την απόκλιση των φωτεινών ακτίνων που φτάνουν από ένα αντικείμενο, μακριά από τον οπτικό άξονα, πχ. Ένας αμφίκοιλος φακός.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ