Απλανιτικός φακός

Από The Stelios Files

Διορθωμένος από τη σφαιρική εκτροπή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ