Απευθείας σκόπευσης

Από The Stelios Files

Σύστημα σκόπευσης του θέματος που δείχνει το πεδίο θέας του φακού της μηχανής.

Τα απευθείας σκόπευσης σκόπευτρα βασίζονται ουσιαστικά στην τεχνολογία των διαθλαστικών τηλεσκοπίων που πρώτος επινόησε ο Γαλιλαίος. Η εικόνα που βλέπει ο θεατής δεν είναι ακριβώς αυτή που φαίνεται μέσα από το κυρίως σύστημα φακού της φωτογραφικής μηχανής, επειδή το σκόπευτρο είναι μετατοπισμένο από τον άξονα του φακού, στο σημείο πάνω και συνήθως στη μία πλευρά του φακού. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο δημιουργείται σφάλμα παράλλαξης. Το σφάλμα ποικίλλει ανάλογα με την απόσταση, είναι αμελητέο για μακρινές σκηνές και πολύ μεγάλο για κοντινές λήψεις. Τα εικονοσκόπια δείχνουν συχνά γραμμές που υποδεικνύουν την άκρη της περιοχής που θα συμπεριλαμβανόταν στη φωτογραφία. Τέτοιου είδους σκόπευτρα δεν συναντώνται πλέον συχνά, παρά μόνον σε φτηνές μηχανές.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Wikipedia-Viewfinder