Αντιστρεπτά υλικά

Από The Stelios Files

Φωτογραφικά υλικά σχεδιασμένα να δίνουν απευθείας μία θετική εικόνα, μετά από μία μόνο έκθεση (χωρίς τη δημιουργία ενός χωριστού αρνητικού), αντιστρέφοντας την εικόνα κατά την εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ