Ανοιχτό φλας

Από The Stelios Files

Μέθοδος χρησιμοποίησης του φλας όταν ο φωτοφράχτης είναι ανοιχτός, το φλας πυροδοτείται και μετά ο φωτοφράχτης κλείνει. Χρησιμοποιείται όταν η ταχύτητα του φωτοφράχτη δεν είναι σημαντική, επειδή ο διαθέσιμος φωτισμός είναι φτωχός.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ