Ανθρακικό κάλιο

Από The Stelios Files

Αλκάλιο που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη δράση των μειωτικών παραγόντων στα εμφανιστικά διαλύματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ