Ανακλώμενο φως

Από The Stelios Files

Φως που κατευθύνεται πάνω σε μία ανακλαστική επιφάνεια για να ανακλαστεί και να φωτίσει το θέμα μια ματ ανακλαστική επιφάνεια διασκορπίζει το φως, κάνοντας έτσι το φωτισμό πιο απαλό.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ