Ανακλαστική

Από The Stelios Files

Κάθε επιφάνεια που ανακλά το φως γενικά. Όσο πιο λευκή είναι η επιφάνεια τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του προσπίπτοντος φωτισμού που ανακλάται.

Αν χρησιμοποιηθούν ανακλαστήρες στην έγχρωμη φωτογραφία, θα πρέπει να είναι ουδέτεροι ως προς το χρώμα τους για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αποχρώσεις.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ