Αναγέννηση

Από The Stelios Files

Η πρόσθεση επιπλέον χημικών σε μία εμφανιστική διάλυση για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά της και να αποφευχθεί ο εξασθένιση της.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ