Αμφίκυρτος φακός

Από The Stelios Files

Απλό στοιχείο φακού του οποίου οι επιφάνειες είναι κυρτές προς τα έξω, μακριά από το οπτικό κέντρο οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε μέσα από αυτό υποχρεώνονται να συγκλίνουν και μπορούν να εστιαστούν σε ένα σημείο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ