Αλογόνα

Από The Stelios Files

Στοιχεία που μαζί με τον άργυρο σχηματίζουν τα αλογονίδια του αργύρου, τους φωτοευαίσθητους κρυστάλλους που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά γαλακτώματα. Τέτοια είναι το χλώριο, το βρώμιο και το ιώδιο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ