Ακτίνες-X

Από The Stelios Files

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (όπως τα μήκη κύματος) που σχηματίζει μία εικόνα με συγκεκριμένες εσωτερικές δομές, όταν περάσει διαμέσου αδιαφανών αντικειμένων και επιδράσει πάνω σε ένα φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα.

Οι ακτίνες-X δεν μπορούν να διαθλαστούν από τους φακούς για να σχηματίσουν εικόνες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ