Αδιαφάνεια

Από The Stelios Files

Η δυνατότητα ενός υλικού να εμποδίζει το φως να περάσει μέσα από αυτό.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ