Αέρινη προοπτική

Από The Stelios Files

Η αίσθηση του βάθους σε μία φωτογραφία τοπίου που δημιουργείται από τις τονικές αλλαγές που προκύπτουν από την αύξηση της απόστασης. Μπορεί να τονιστεί με τη χρήση ενός τηλεφακού ή να μειωθεί με τη χρήση ενός πολωτικού φίλτρου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ