Έκθεση

Από The Stelios Files

Στη φωτογραφική ορολογία, το γινόμενο της έντασης του φωτός επί του χρόνου που αυτό επιδρά πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό. Η έκθεση μετριέται σε μονάδες EV (exposure values) ή παλιότερα footcandles (μονάδες που βρίσκουμε στις κλίμακες παλιών φωτόμετρων σεληνίου).

Η ένταση ελέγχεται με το μέγεθος του διαφράγματος και ο χρόνος με την ταχύτητα του φωτοφράχτη.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ

Περιοδικό Φωτογράφος