Έγχρωμο μασκάρισμα

Από The Stelios Files

Μία πορτοκαλί μάσκα ενσωματωμένη στο έγχρωμο αρνητικό φιλμ που χρησιμεύει στην καλυτέρευση της τελικής αναπαραγωγής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ