Έγχρωμη ευαισθησία

Από The Stelios Files

Η ανταπόκριση ενός ευαίσθητου υλικού στα χρώματα του φάσματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ