Έγχρωμη εμφάνιση

Από The Stelios Files

Χημική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της εμφάνισης που δημιουργεί την έγχρωμη εικόνα.

Τα προϊόντα οξείδωσης της από άργυρο εμφανιζόμενης εικόνας, συνδέονται με τους έγχρωμους συνδέσμους για να σχηματίσουν μία χρωστική σε ένα βαθμό ανάλογο, με την μειωμένη ποσότητα του αργύρου.

Έτσι ένα ίζημα αργύρου που δημιουργήθηκε από την έκθεση των αρνητικών ή από την αντίστροφη εμφάνιση, στις διαφάνειες , δίνει μία ανάλογη ποσότητα χρωστικής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ