Έγχρωμη εκτύπωση λευκού φωτός

Από The Stelios Files

Τεχνική που χρησιμοποιεί ένα μεγεθυντή με δυνατότητα τοποθέτησης έγχρωμων φίλτρων ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και τον συγκεντρωτή για να ελέγχεται η έγχρωμη ισορροπία της τελικής φωτογραφίας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ