Έγχρωμη ανάμιξη

Από The Stelios Files

Γενικός όρος που χαρακτηρίζει την πρακτική εφαρμογή της προσθετικής ή αφαιρετικής σύνθεσης χρωμάτων.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ