Άπειρο

Από The Stelios Files

Στη φωτογραφία, η εστιακή θέση (σημειωμένη ∞) στην οποία τα μακρινά θέματα είναι εστιασμένα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ