Ενέργειες

Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Passwd»

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 05:31, 10 Απριλίου 2022Admin συζήτηση συνεισφορές 16.774 bytes +16.774 Νέα σελίδα με '{{Lowercase}} == Σκοπός == Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη. == Σύνταξη == '''passwd''' [ '''-R''' ''load_module'' ] [ '''-f''' | -'''s -a''' ] [ ''Χρήστης'' ] == Περιγραφή == Η εντολή '''passwd''' ορίζει και αλλάζει τους κωδικούς πρόσβασης για τους χρήστες. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να αλλάξ...'
Ανακτήθηκε από «http://www.sgtogias.com/index.php?title=Passwd»