Ενέργειες

export

Από The Stelios Files

Αναθεώρηση ως προς 15:14, 15 Απριλίου 2022 από τον Admin (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)


Οι μεταβλητές μέσα σε ένα φλοιό είναι τοπικές και είναι γνωστές μόνο στο φλοιό που τη δημιούργησε. Εάν ξεκινήσετε ένα νέο φλοιό, οι μεταβλητές του παλιού φλοιού είναι άγνωστες σε αυτό. Εάν θέλετε οι νέοι φλοιοί που ανοίγετε να χρησιμοποιούν τις μεταβλητές από ένα παλιό φλοιό, εξάγετε τις μεταβλητές με την εντολή export για να γίνουν καθολικές.

Για να κάνετε τις τοπικές μεταβλητές φλοιού καθολικές αυτόματα, εντάξτε την εντολή export στο αρχείο σας .profile.

Σημείωση: Οι μεταβλητές μπορούν να εξαχθούν σε θυγατρικούς φλοιούς αλλά όχι σε μητρικούς.

Δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Για να κάνετε την τοπική μεταβλητή φλοιού PATH καθολική, πληκτρολογήστε τα εξής:

export PATH


Για να παραθέσετε όλες τις εξαγόμενες μεταβλητές σας, πληκτρολογήστε τα εξής:

export


Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες παρόμοιες με τις ακόλουθες:

_=tz
_FTOK_MINOR=ON
AUTHSTATE=compat
HOME=/
LANG=el_GR
LC__FASTMSG=true
LOCPATH=/usr/lib/nls/loc
LOGIN=root
LOGNAME=root
MAIL=/usr/spool/mail/root
MAILMSG='[YOU HAVE NEW MAIL]'
NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/%L/%N:/usr/lib/nls/msg/en_US/%N:/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat:/usr/lib/nls/msg/en_US/%N.cat
ODMDIR=/etc/objrepos
PATH=/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/usr/bin/X11:/sbin
PWD=/
RS36DIR=/rs/rs36
RS36DIRrs36=/rs/rs36
SHELL=/bin/ksh
TERM=xterm
TZ=USAST-2USADT02:00:00
USER=root

Πηγή

IBM-export command