Ενέργειες

diag

Από The Stelios Files

Αναθεώρηση ως προς 14:46, 11 Απριλίου 2022 από τον Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Lowercase}} == Σκοπός == Εκτελεί τον προσδιορισμό προβλημάτων υλικού. == Σύνταξη == '''diag''' [ [ '''-a''' ] | [ '''-s''' [ '''-c''' ] ] [ '''-E''' ''days''] [ '''-e'''] | [ '''-d '''''Device'' [ '''-c''' ] [ '''-v''' ] [ '''-e''' ] [ '''-A''' ] ] | [ '''-B''' [ '''-c''' ] ] | [ '''-T''' ''taskname''] | [ '''-S''' ''testsuite''] | [ '''-c -d''' Device '''-L''' pending | complete ] == Περιγραφή ==...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)


1 Σκοπός

Εκτελεί τον προσδιορισμό προβλημάτων υλικού.

2 Σύνταξη

diag [ [ -a ] | [ -s [ -c ] ] [ -E days] [ -e] | [ -d Device [ -c ] [ -v ] [ -e ] [ -A ] ] | [ -B [ -c ] ] | [ -T taskname] | [ -S testsuite] | [ -c -d Device -L pending | complete ]

3 Περιγραφή

Η εντολή diag είναι το σημείο εκκίνησης για την εκτέλεση μιας ευρείας επιλογής εργασιών και διαγνωστικών βοηθημάτων. Οι περισσότερες από τις εργασίες και τα βοηθήματα υπηρεσιών είναι συγκεκριμένα ανάλογα με την πλατφόρμα. Διατίθενται οι ακόλουθες εργασίες και διαγνωστικά βοηθήματα:* Εκτέλεση διαγνωστικών

 • Εμφάνιση ή αλλαγή διαγνωστικών επιλογών χρόνου εκτέλεσης
 • Υποδείξεις υπηρεσίας εμφάνισης
 • Εμφάνιση προηγούμενων διαγνωστικών αποτελεσμάτων
 • Εμφάνιση αναφοράς σφάλματος υλικού
 • Εμφάνιση δεδομένων προϊόντος λογισμικού
 • Εμφάνιση παραμέτρων και λίστας πόρων
 • Εμφάνιση ζωτικής σημασίας δεδομένων προϊόντος υλικού
 • Εμφάνιση χαρακτηριστικών πόρων
 • Αλλαγή ζωτικής σημασίας δεδομένων προϊόντος υλικού
 • Μορφοποίηση μέσων
 • Πιστοποίηση μέσων
 • Εμφάνιση δοκιμαστικών μοτίβων
 • Αναλυτής τοπικού δικτύου
 • Προσθήκη πόρου στη λίστα πόρων
 • Διαγραφή πόρου από τη λίστα πόρων
 • Αναλυτής διαύλου SCSI
 • Λήψη μικροκώδικα
 • Εμφάνιση ή αλλαγή της λίστας εκκίνησης
 • Περιοδική διάγνωση
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πολυμέσων
 • Συντήρηση δίσκου
 • Διαμόρφωση καντράν και πλήκτρα LPF
 • Προσθήκη ή διαγραφή συρταριού Config
 • Δημιουργία προσαρμοσμένης δισκέτας διαμόρφωσης
 • Ενημέρωση διαγνωστικών βάσει δίσκου
 • Διαμόρφωση προσαρμογέα ISA
 • Ερώτηση κελύφους λειτουργικού συστήματος (μόνο σε λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας)
 • Εμφάνιση ή αλλαγή της διαμόρφωσης πολυεπεξεργαστή
 • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μεμονωμένων επεξεργαστών
 • Εμφάνιση ή αλλαγή της διαμόρφωσης BUMP
 • Ενημερώστε το flash EPROM με μια νέα δυαδική εικόνα
 • Εμφάνιση ή αλλαγή διαγνωστικών λειτουργιών
 • Εμφάνιση ή αλλαγή απομακρυσμένων αριθμών τηλεφώνου και διαμορφώσεων μόντεμ
 • Εμφάνιση ή αλλαγή διακόπτη ηλεκτρονικής λειτουργίας
 • Επεξεργασία συμπληρωματικών μέσων (μόνο αυτόνομη λειτουργία)
 • Λήψη γενικού μικροκώδικα
 • Εκτέλεση ανάλυσης καταγραφής σφαλμάτων
 • Βοηθήματα υπηρεσιών για χρήση με Ethernet
 • 7135 Βοηθήματα υπηρεσίας συστοιχίας RAIDiant
 • Αναγνώριση και αφαίρεση συσκευής SCSI
 • Βοήθημα σέρβις κίνησης ταινίας SCSD
 • Βοήθεια υπηρεσίας ρυθμού σφάλματος bit Escon
 • Αναγνώριση φυσικού δίσκου PCI RAID
 • Διαμόρφωση δακτυλίου που υποδεικνύει Πολιτική ενεργοποίησης (CHRP)
 • Διαμόρφωση πολιτικής επιτήρησης (CHRP)
 • Διαμόρφωση πολιτικής επανεκκίνησης (CHRP)
 • Διαμόρφωση πολιτικής απομακρυσμένης συντήρησης (CHRP)
 • Αποθήκευση ή επαναφορά πολιτικών διαχείρισης υλικού (CHRP)
 • Εμφάνιση πληροφοριών κόμβου συσκευής υλικολογισμικού (CHRP)
 • Διαθεσιμότητα εφεδρικού τομέα
 • Ενημέρωση συστήματος ή φλας επεξεργαστή υπηρεσιών (CHRP)
 • Περιβαλλοντικοί αισθητήρες συστήματος απεικόνισης (CHRP)
 • Εμφάνιση των αποτελεσμάτων ανάλυσης checkstop
 • Αναλύστε το εσωτερικό αρχείο καταγραφής του προσαρμογέα
 • Ενέργεια επισκευής ημερολογίου
 • Flash SK-NET FDDI firmware
 • Εμφάνιση επιπέδου μικροκώδικα
 • Εκτέλεση εντολής απολύμανσης Non-Volatile Memory Express (NVMe) στις συσκευές που είναι συμβατές με το NVMe που υποστηρίζουν τη λειτουργία απολύμανσης. Η λειτουργία καθαρισμού NVMe αλλάζει το υποσύστημα Non-Volatile Memory (NVM) έτσι ώστε να μην μπορείτε να ανακτήσετε τα προηγούμενα δεδομένα χρήστη από οποιαδήποτε προσωρινή μνήμη ή Non-Volatile μέσο.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο διαχείρισης διασύνδεσης συστήματος (SMIT) smit diag γρήγορη διαδρομή για να εκτελέσετε αυτήν την εντολή.

4 Σημαίες

Σημείωση: Οι περισσότεροι χρήστες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν σημαίες, καθώς η εντολή diag είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο μενού.


Είδος Περιγραφή
-A Καθορίζει προηγμένη λειτουργία. Πρέπει επίσης να καθορίσετε μια συσκευή χρησιμοποιώντας τη σημαία -d.
-a Επεξεργάζεται τυχόν αλλαγές στη διαμόρφωση του υλικού ρωτώντας εάν οι πόροι που λείπουν έχουν αφαιρεθεί, απενεργοποιηθεί και ούτω καθεξής. Οι πόροι που λείπουν (που υποδεικνύονται με ένα "M") και οι διαδρομές πόρων που λείπουν (που υποδεικνύονται με ένα "P") ενσωματώνονται στη λίστα επιλογής διαγνωστικών πόρων.
-B Υποδεικνύει διαγνωστικές δοκιμές για την εκτέλεση της δοκιμής του βασικού συστήματος. Η ανάλυση αρχείου καταγραφής σφαλμάτων πραγματοποιείται επίσης σε περιοχές του βασικού συστήματος που υποστηρίζει την ανάλυση καταγραφής σφαλμάτων.
-c Υποδεικνύει ότι το μηχάνημα δεν παρακολουθείται. Δεν γίνονται ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα εγγράφονται στην τυπική έξοδο. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική σημαία που καθορίζει μια συσκευή που θα δοκιμαστεί (d, B ή s).
-d Device Καθορίζει τη συσκευή στην οποία θα εκτελούνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι.
-E Days Καθορίζει τον αριθμό των ημερών που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων κατά την ανάλυση του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων εκτέλεσης. Αυτή η σημαία λειτουργεί με οποιαδήποτε άλλη σημαία.
-e Εκτελεί ανάλυση αρχείου καταγραφής σφαλμάτων εάν υποστηρίζεται στην επιλεγμένη συσκευή. Δεν γίνονται εξετάσεις. Αυτή η σημαία πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σημαία -d, διαφορετικά εμφανίζεται το μενού επιλογής πόρων. Εάν χρησιμοποιείται με τη σημαία -v, η σημαία -v έχει προτεραιότητα και η σημαία -e αγνοείται.
-S testsuite Υποδεικνύει μια συγκεκριμένη σειρά δοκιμών συσκευών προς δοκιμή:# Σύστημα βάσης
 1. Συσκευές εισόδου/εξόδου
 2. Ασύγχρονες συσκευές
 3. Γραφικές συσκευές
 4. συσκευές SCSI
 5. Συσκευές αποθήκευσης
 6. Κοινές συσκευές
 7. Συσκευές πολυμέσων


-L pending | complete Καταγράφει την ενέργεια επιδιόρθωσης αρχείων για έναν πόρο που καθορίζεται με τις επιλογές -d και -c. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο pending εάν το εξάρτημα αντικατασταθεί, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτό το εξάρτημα παραμένει στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε την complete παράμετρο εάν το εξάρτημα αντικατασταθεί και είναι γνωστό ότι αυτό το εξάρτημα παραμένει στο σύστημα.
-s Εκτελεί τις διαγνωστικές δοκιμές σε όλους τους πόρους.
-T taskname Καθορίζει τη συγκεκριμένη εργασία Fastpath που θα εκτελεστεί. Η ακόλουθη λίστα εμφανίζει τις τρέχουσες εργασίες fastpath:

Format Εργασία μορφοποίησης πολυμέσων

Certify Εργασία πιστοποίησης πολυμέσων

download Εργασία Λήψης μικροκώδικα

disp_mcode Εργασία εμφάνισης σε επίπεδο μικροκώδικα

chkspares Εργασία διαθεσιμότητας εφεδρικού τομέα

identifyRemove Hot plug task

nvme_sanitize Απολυμάνετε τις συσκευές που είναι συμβατές με το NVMe που υποστηρίζουν τη λειτουργία απολύμανσης. Όταν καθορίζετε την εργασία nvme_sanitize, πρέπει επίσης να καθορίσετε την επιλογή δύναμης χρησιμοποιώντας τη σημαία -f. Η σημαία -f απαιτείται μόνο όταν η σημαία -c καθορίζεται με την εντολή diag, διαφορετικά η εντολή diag αποτυγχάνει με σφάλμα.

Σημείωση: Οι εργασίες εξαρτώνται από την πλατφόρμα και τη συσκευή. Ορισμένες εργασίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο σύστημα.

-v Εκτελεί τις διαγνωστικές δοκιμές στη λειτουργία επαλήθευσης συστήματος, δεν πραγματοποιείται ανάλυση καταγραφής σφαλμάτων. Η προεπιλογή είναι η λειτουργία Προσδιορισμού Προβλήματος που ελέγχει τη συσκευή και εκτελεί ανάλυση καταγραφής σφαλμάτων. Εάν χρησιμοποιείται με τη σημαία -e, η σημαία -v έχει προτεραιότητα και η σημαία -e αγνοείται. Πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σημαία -d για να καθορίσετε μια συσκευή στην οποία θα εκτελούνται οι διαγνωστικές δοκιμές.


5 Ασφάλεια

Έλεγχος πρόσβασης: Μόνο ο root χρήστης μπορεί να εκτελέσει αυτήν την εντολή.

Έλεγχος προνομίων: Ομάδα συστήματος.

6 Παραδείγματα

Για να εκτελέσετε τις διαγνωστικές δοκιμές στη συσκευή scdisk0, χωρίς ερωτήσεις, πληκτρολογήστε:
diag -d scdisk0 -c

7 Πηγή