Ενέργειες

Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Diag»

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 14:46, 11 Απριλίου 2022Admin συζήτηση συνεισφορές 16.064 bytes +16.064 Νέα σελίδα με '{{Lowercase}} == Σκοπός == Εκτελεί τον προσδιορισμό προβλημάτων υλικού. == Σύνταξη == '''diag''' [ [ '''-a''' ] | [ '''-s''' [ '''-c''' ] ] [ '''-E''' ''days''] [ '''-e'''] | [ '''-d '''''Device'' [ '''-c''' ] [ '''-v''' ] [ '''-e''' ] [ '''-A''' ] ] | [ '''-B''' [ '''-c''' ] ] | [ '''-T''' ''taskname''] | [ '''-S''' ''testsuite''] | [ '''-c -d''' Device '''-L''' pending | complete ] == Περιγραφή ==...'
Ανακτήθηκε από «http://www.sgtogias.com/index.php?title=Diag»