Ενέργειες

Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Date»

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 01:37, 23 Απριλίου 2022Admin συζήτηση συνεισφορές 3.581 bytes +3.581 Νέα σελίδα με '{{Lowercase}} Η εντολή '''date''' εμφανίζει ή ορίζει την ημερομηνία και την ώρα. Εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή για να προσδιορίσετε τι αναγνωρίζει το σύστημά σας ως την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα: <syntaxhighlight lang="C#" style="color:#dcdcdc; border: 1px solid; background-color:black;"> /usr/bin/date </syntaxhighli...'
Ανακτήθηκε από «http://www.sgtogias.com/index.php?title=Date»