Ενέργειες

Χρωμογενικά υλικά

Από The Stelios Files

Έγχρωμα φωτογραφικά υλικά που σχηματίζουν τις χρωστικές κατά την εμφάνιση (από τα προϊόντα οξείδωσης του εμφανιστή και τους έγχρωμους συνδέσμους).

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ