Ενέργειες

Χρωματική ευαισθητοποίηση

Από The Stelios Files

Μέθοδος ευαισθητοποίησης των αλογονιδίων του αργύρου σε όλα τα χρώματα του φάσματος.

Χωρίς την επιπλέον αυτή ευαισθησία τα αλογονίδια ανταποκρίνονται μόνο στο υπεριώδες και μπλε φως.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ