Ενέργειες

Χαμηλός τόνος

Από The Stelios Files

Φωτογραφία στην οποία επικρατούν οι σκοτεινοί τόνοι, δίνοντας υποβαθμισμένα χρώματα με πολύ λίγα φωτεινά μέρη.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ