Ενέργειες

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο

Από The Stelios Files

Φωτοευαίσθητο κύτταρο που είτε παράγει ηλεκτρισμό όταν εκτεθεί στο φως (κύτταρο σεληνίου) είτε δημιουργεί μία αντίσταση σε ένα μικρό ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτείται από μία μπαταρία, ανάλογα με το φως που δέχτηκε (για παράδειγμα, ένα κύτταρο CdS).

Η ανταπόκριση και των δύο τύπων εξαρτάται από την ένταση του προσπίπτοντος φωτός και έτσι μεταβάλλεται σε σύστημα μέτρησης της έντασης του φωτός.

Και οι δύο τύποι κυττάρων χρησιμοποιούνται σε φωτόμετρα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ