Ενέργειες

Φωτισμός ψυχρής καθόδου

Από The Stelios Files

Φθορίζουσα φωτεινή πηγή που χρησιμοποιείται σε μερικούς μεγεθυντές. Ο φωτισμός αυτός κάνει πιο απαλό το κοντράστ και μειώνει την εμφάνιση του κόκκου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ