Ενέργειες

Φωτισμός ασφαλείας

Από The Stelios Files

Φωτισμός σκοτεινού θαλάμου στον οποίο τα φωτογραφικά υλικά δεν είναι ευαίσθητα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ