Ενέργειες

Φως

Από The Stelios Files

Μορφή ενέργειας που συνιστά το ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Τα μήκη κύματος ανάμεσα στα 4000 και 7000 Α (400- 700 nm) είναι ορατά για το ανθρώπινο μάτι και φαίνονται σα χρώματα από το ιώδες μέχρι το σκούρο κόκκινο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ