Ενέργειες

Φιλμ τεχνητού φωτισμού

Από The Stelios Files

Έγχρωμο φιλμ ισορροπημένο για χρήση με φωτισμό Tungsten, συνήθως στους 3200°Κ. Αναφέρονται σαν φιλμ "tungsten" ή "τύπου Β".

Τα φιλμ αυτά θα καταγράψουν τα χρώματα της ημέρας σωστά μόνο με τη χρήση διορθωτικών ή φίλτρων CC μπροστά από το φακό της μηχανής, που θα αλλάξουν τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός.

Βλέπε επίσης έγχρωμο φιλμ τύπου A.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ