Ενέργειες

Υψηλοί τόνοι

Από The Stelios Files

Οι φωτεινότερες περιοχές του θέματος ή της φωτογραφίας.

Μπορεί να είναι γενικοί -όπως οι έντονα φωτιζόμενες επιφάνειες -ή τοπικοί αλλά υπερβολικοί όπως μικρά μέρη ανακλώμενου φωτός από γυαλί ή νερό.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ