Ενέργειες

Υποεμφάνιση

Από The Stelios Files

Το αποτέλεσμα πολύ μικρού χρόνου εμφάνισης ή πτώσης της θερμοκρασίας του εμφανιστή. Η υποεμφάνιση μειώνει την πυκνότητα και την αντίθεση των έγχρωμων αρνητικών και φωτογραφιών, αυξάνει όμως την πυκνότητα των διαφανειών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ