Ενέργειες

Υπέρυθρο

Από The Stelios Files

Αόρατα μήκη κύματος στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα πιο πέρα από το ορατό κόκκινο. Το υπέρυθρο φιλμ είναι ευαίσθητο σε μία σειρά από αυτές τις αόρατες ακτινοβολίες και καταγράφει χρώματα που δεν έχουν "κανονική" σχέση με το θέμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ