Ενέργειες

Υδροκινόνη

Από The Stelios Files

Ένας μειωτικός παράγοντας με έντονη εμφανιστική δράση (για μεγαλύτερη αντίθεση) όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ισχυρό αλκάλιο.

Μπορεί επίσης να δημιουργήσει μία ισορροπημένη, για κανονική αντίθεση διάλυση, όταν χρησιμοποιηθεί με μετόλ. Τα δύο αυτά χημικά αποτελούν τη βάση των περισσότερων πρώτων εμφανιστών στην διαδικασία εμφάνισης των διαφανειών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ