Ενέργειες

Τύπου B, έγχρωμο φιλμ

Από The Stelios Files

Ένα έγχρωμο φιλμ ισορροπημένο για φωτεινές πηγές με θερμοκρασία χρώματος 3200° K .

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ